Search site

Artists
T h e  I w a n o  P r o j e c t  I I I - 2 0 0 2
r e g i o n a l   a r t   p r o j e c tTell a friend about this page! Enter his e-mail:


Home I About I News I Exibitions I Artists I Press I Sponsors I Contact I Map

Biljana GAVRANOVIC

Biljana GAVRANOVIC
1957, Banja Luka, BiH.

Works:

1. PTICA, kombinovana tehnika, 146 x 110 cm, 2002.
2. DVE PTICE, kombinovana tehnika, 146 x 110 cm, 2002.
3. PTICA, kombinovana tehnika, 146 x 110 cm, 2002.


The Iwano Project III > Artists:
Slobodanka BABIC, Biljana GAVRANOVIC, Mihajlo RAKITA, Elena PANAJOTOVA, Zahari KAMENOV, Mariana KARAKOSTOVA, Dagmar URBANKOVA, Fulvio JURICIC, Branko MOHOROVIC TICIC, Robert PAULETA, Ferenc BARAT, Djuzo SARKANJI, Kristina RENJI, Miroslav MASIN, Trajce BLAZEVSKI, Dijana TOMIK RADEVSKA, Eva PERVULOVICI, Maria MANOLESCU, Romelo PERVULOVICI, Gabriela TURTUREA, Jan TRIJASKA, Ksenija CERCE, Majda SKRINAR, Andreja SUHODOLCAN, Dragoljub GRKOVIC, Mladen MARINKOV, Sasa PANCIC, Slobodan ROKSANDIC, Djordje ZIVIC


Art work of this artist
Click for larger picture

DVE PTICE,
kombinovana tehnika,
146 x 110 cm,
2002.